menu

Charakterystyka gminy

Szanowni Państwo,

Gmina Jedwabno – to gmina wiejska należąca administracyjnie do powiatu szczycieńskiego w województwie warmińsko-mazurskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa olsztyńskiego. Siedzibą gminy jest wieś Jedwabno, która jest oddalona od siedziby powiatu, Szczytna, o 20 km, natomiast od siedziby województwa, Olsztyna, o 43 km. Gmina Jedwabno graniczy z gminami: Szczytno, Wielbark, Pasym, Purda, Nidzica, Olsztynek, Janowo.

Według danych z 31 marca 2011r. gminę zamieszkuje 3723 osób.

Klimat panujący na terenie gminy znajduje się w regionie klimatycznym Pojezierza Mazurskiego, charakteryzującym się cechami zarówno klimatu atlantyckiego jak i kontynentalnego. Ścieranie się tych dwóch klimatów powoduje znaczną zmienność pogody, duże amplitudy temperatur oraz zwiększoną ilość opadów wynikającą ze zwiększonej wilgotności powietrza. Lokalne zróżnicowanie klimatu jest skutkiem obecności wielu zbiorników wodnych, które przyczyniają się do zwiększonego zachmurzenia i opadów oraz do późniejszego nadejścia wiosny. Początek okresu wegetacyjnego charakteryzuje się częstymi okresami suszy występującej w kwietniu i maju, a także pojawiającymi się w maju oraz na początku czerwca późnymi przymrozkami.