menu

Gminny Ośrodek Kultury

ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

– gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

– tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;

– tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

– rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.KONTAKT:

Dyrektor: Jerzy Pałasz

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie

ul. 1 Maja 63

12-122 Jedwabno

tel. 89/62-13-042

e-mail: gok@jedwabno.pl

http://gokjedwabno.blogspot.com/

http://www.jedwabno.pl/wp-content/uploads/2011/06/SDC14117-modified.jpg