menu

Zespół Szkół

MISJA SZKOŁY

„Nasza szkoła kształtuje ucznia, który szanując godność własną i innych żyje tu na Warmii i Mazurach w społeczeństwie demokratycznym, w zgodzie z naturą i w dobrym zdrowiu. Nauczyciel naszej szkoły nauczając tych wartości sam też się uczy. Rodzice uczestnicząc w rozwoju dziecka poszerzają swoją wiedzę i doskonalą swoje umiejętności.”KONTAKT:

Dyrektor: mgr Mariusz Dobrzyński

Z – cy Dyrektora: mgr Elżbieta Sochacka, mgr Ewa PrzychodzkaZespół Szkół w Jedwabnie

ul. Polna 1
12-122 Jedwabno
tel. 89 621 30 78
fax. 89 621 30 17

http://zsjedwabno.edupage.org/

http://www.jedwabno.pl/wp-content/uploads/2011/07/fit_top401x267trIMG_2737.jpg

http://www.jedwabno.pl/wp-content/uploads/2011/07/fit_top401x267trIMG_2749.jpg

http://www.jedwabno.pl/wp-content/uploads/2011/07/fit_top401x267trIMG_2751.jpg